Styre og utvalg 2022

Leiar

Robert Halleraker

roberthalleraker@me.com

Nestleiar

Jan André Stangervåg

jan.andre.stangervag@haugnett.no

Heidersmerkeansvarleg

Jostein Hollund

jostein.hollund@haugnett.no

Kasserer

Sigurd Emil Sele

sigurd.emil.sele@haugnett.no

Webansvarleg

Trygve Olsen

trygve.olsen@haugnett.no

Varamann

Kjell Normann Habbestad

kjellhabbestad@gmail.com

Turkommite

Kåre Meling

Kåre A. Meling

Jan André Stangervåg

Valnemd

Per P. Stavland

Gunro Hystad

Revisor

Bjarne Stavland

bjarne.stavland@haugnett.no