KLUBBSAKER

Styre og utval 2020

Leiar

Robert Halleraker

roberthalleraker@me.com

Nestleiar

Trygve Olsen

trygve.olsen@haugnett.no

Varamenn

Jan Andrè Stangervåg


Styremedlem

Jostein Hollund

jostein.hollund@haugnett.no

Arrangementnemnd

Åsmund Våmartveit

Kåre A.Meling/Trygve Olsen

Kasserar

Sigurd Emil Sele

sigurd.emil.sele@haugnett.no

Valnemnd

Hermann Økland

Per Stavland

Webansvarleg

Kåre Meling

kaare.meling@haugnett.no

Revisor

Bjarne Stavland