Styre 2019


Leiar

Johannes M. Sortland


epost:

johannes.m.sortland@haugnett.no

Webredaktør


Kåre Meling


epost:

kaare.meling@haugnett.no

Kasserar


Sigurd Emil Sele


epost:

sigurd.emil.sele@haugnett.no

Nestleiar

Bjørn Rolfsnes


epost:

bjorn.rolfsnes@haugnett.no

Varamann


Jan Andre Stangervåg


epost:

jan.andre.stangervag@

haugnett.no

Skrivar


Robert Halleraker


epost:

roberthalleraker@me.com

Andre nemnder og utval

Arrangement- og festkomite


Jostein Hollund

Bjørn Rolfsnes

Kåre A. Meling

Valnemnd


Herman Økland

Per P. Stavland

Revisor


Bjarne Stavland