Andre nemnder og utval

Revisor

 

Bjarne Stavland

Styre 2018

 

Leiar

Johannes M. Sortland

 

epost:

johannes.m.sortland@haugnett.no

Kasserar

 

Sigurd Emil Sele

 

epost:

sigurd.emil.sele@haugnett.no

Webredaktør

 

Kåre Meling

 

epost:

kaare.meling@haugnett.no

Nestleiar

Bjørn Rolfsnes

 

epost:

bjorn.rolfsnes@haugnett.no

Varamann

 

Jan Andre Stangervåg

 

epost:

jan.andre.stangervag@

haugnett.no

Skrivar

 

Robert Halleraker

 

epost:

roberthalleraker@me.com

Arrangement- og festkomite

 

Jostein Hollund

Bjørn Rolfsnes

Kåre A. Meling

Valnemnd

 

Herman Økland

Per P. Stavland