Årsmøte i Gutta På Tur Bremnes.

26 januar 2017 kl 09:00 i Erevik Grendahus.

Sakliste.

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

2.      Val av møteleiar, referent og teljekorps.

 

3.      Årsmelding.

 

4.      Rekneskap.

 

5.      Innkomne saker.  1 stk

 

6.      Framlegg frå styret.        

Framlegg til revisjon av vedtekter til laget.                                                                    

 

7.      Godkjenning av endringar/revisjon av vedtektene

 

8.      Medlemspengar for 2017.

Styret gjer framlegg om uendra kontingent som er på Kr 300,-

 

9.      Godkjenning av turprogram og dugnadsgjengar for våren 2017

 

10.  Heidersteikn for 2016

 

11.  Val:

Framlegg frå valnemnda blir lagt fram på møtet. Årsmøtet skal ha velga:

a)      Styre

b)      Arrangementskomitè

c)       Festkomitè

d)      Revisor

e)      Valnemnd